Skräddarsydda standardsystem | XIMS | Affärsmodell | InfoReach™
   

Generiskt | Forskning sedan 1996

XIMS är ett väldigt generiskt system vilket innebär att det har en väldigt generell tillämpbarhet/användning. Att det har varit möjligt att bygga ett sådant system beror på ägarnas stora intresse i denna utmaning vilket har lett till forskning i området sedan 1996.

Basen i detta är generalisering av några olika komponenter i informationssystem, till exempel; Databasdesign, generiska användargränssnitt och en förståelse av hur man utvecklar för ickelinjära processer (till exempel innovation, teknologiutveckling, forskning) där man på förhand inte kan säga vilka roller, vilken information, vilka funktioner etc som kommer att användas genom processen/projektet.


Den generiska karaktären gör att systemet kan användas till en mängd specifika tillämpningar - Klicka här! för att läsa mer om några sådana exempel.