IM Labs  - en samling av individer som älskar det man gör. Som bryr sig om både våra kunder och IM Labs.

IM Labs är ett företag som satsar på nästa generations IS/IT (informations-system/-teknologi). IS är fortfarande, trots att omvärlden tycker att utvecklingen går fort, på en tämligen rudimentär nivå och vi vill bidra till att våra kunder ska få bättre system till en lägre kostnad. IM Labs står för state-of-the-art produkter och tjänster och levererar lösningar för att skapa nöjda kunder. Det gör vi genom att bemanna varje uppdrag med utvalda medarbetare. Detta urval sker utifrån alla viktiga aspekter så som kompetens och engagemang. På IM Labs är vårt högsta mål att ha kompetenta och engagerade medarbetare. Detta är något vi inte kompromissar med. Genom dessa kompetenta och engagerade medarbetare ger vi våra kunder en överlägsen service som radikalt kan stärka våra kunder. Genom nöjda kunder kan IM Labs få nöjaktig ekonomi som ger möjlighet till en god fortlevnad.


Nätverksorganisation -
IM Labs har två huvudägare vilka är anställda i bolaget. Övriga samarbetspartners är formellt inte anställda i bolaget utan jobbar som underkonsulter. Anledningen till detta är att IM Labs hela tiden optimerar bemanningen och knyter de bästa kompetenserna till sig och sina kunder. Genom detta jobbar vi med än starkare relationer. Alla berörda tror på IM Labs värderingar och att man kan ha en starkare relation till en synergisk organism än vid en traditionell anställning.

Kunnig ägarstruktur - Huvudägarna har en mycket bred och djup erfarenhet från både IS/IT såväl som operativa domäner så som produktutveckling, produktion, eftermarknadssystem etc från industrin. Detta har lett till att XIMS har en mycket stor grundning i forskning såväl som att dessa forskningsresultat är verifierade i ett antal mycket komplexa system.

Credo/Värderingar - Utmanande, innovativa lösningar för maximal kundnytta genom:
  • Kompetens
  • Engagemang
  • Flexibilitet
  • Intervention Klicka här för att läsa mer.

Vision - IM Labs vision är att omdefiniera branschen för informationshantering (IH)*) genom att ta informationshantering till ett paradigm där IS (informationssystem) - både som utvecklingsprojekt och system -  fungerar som man vill, är snabbt och enkelt. Ett paradigm där man själv kan styra vad och hur man kan se och göra de olika saker som man själv vill.

*) Informationshantering innebär att både system/applikation och tjänster packeteras ihop för optimal informationshantering.