Skräddarsydda standardsystem | XIMS | Affärsmodell | InfoReach™
   


Generiska GUI

Som vi beskrev under 'Ontologiska grundelement' så finns det ett ändligt antal grundbyggstenar och ett ändligt antal universella, kognitiva (mänskliga) processer. När man har definierat detta kan man härleda hur generiska användargränssnitt kan fungera. I XIMS levereras ett antal gränssnitt som man kan växla mellan i vilken applikation som du än är inne i. Exempel på sådana är:

Standard windows: För att användare lätt ska känna igen sig
'Wedget-like: Ett gränssnitt där man mer evolutionärt kan söka, analysera och använda data
Grafisk representation: Direkt när du skriver in ett artikelnummer kan denna artikel visas grafiskt i ett annat fönster.
2D-Grafer:

Stora system sedan år 2000
Teorierna som redovisas i vårt forskningsavsnitt är gediget utprovade i ett antal enskilda system sedan 2000. Här finns mycket stora system inom PLM, Content Management, Verksamhetslednings- /Processhanterings-system etc som vart och ett har verifierat och/eller gett input till designen av XIMS. Genom detta har vi kunnat 'mätta' våra specifikationer och designer enligt 'Grounded Theory' vilket gör att XIMS kan ses som ett mycket grundat system. Där vetenskapliga resultat har verifierats i riktiga, mycket avancerade system.