Skräddarsydda standardsystem | XIMS | Affärsmodell | InfoReach™
   

Utöver att anskaffa en bra produkt så är givetvis det ekonomiska perspektivet viktigt. På IM Labs kan vi göra traditionella affärer, med licensiering av system och konsulter per timme, drift etc. Men vi är övertygade om att det ger kunderna ett större värde att packa samman informationssystemet med en utvecklings- och support-tjänst som gör att användarna aldrig behöver fundera på hur man ska göra.

I dag köper företag ofta IS med fantastiskt dyra licenser och det finns inte ens omedelbar användar-support. I XIMS finns det på varje sida möjlighet att kalla på support via chat, röst eller i fysiskt möte. Supporten är en del av systemet  - en del av att kunna jobba med InfoReach™.