Skräddarsydda standardsystem | XIMS | Affärsmodell | InfoReach™
   


I de flesta systemutvecklings-projekt antar man att processer och projekt är linjära. Det vill säga att man börjar från en punkt och att man därefter vet vilka aktiviteter som ska utföras i vilken ordning, vem, vilken roll, som utför dem o.s.v. Dock är världen ofta inte riktigt så enkel. I avancerade produktutvecklingsprojekt vet man exempelvis inte exakt vad utfallet inom hållfasthet, provning etc kommer att bli och man vet därför inte vad man måste göra.

Då man inte vet vad som ska göras, när och hur så kan man ju heller inte säga vem som ska göra något. Ett alternativt begrepp för icke-linjära processer är Emergent Knowledge Processes (EKP). Detta är en tes som har drivit helt nya design-teorier inom informationssystem. När man inte vet vem som ska göra vad när så kan man ju heller inte ha detta som input till utvecklingsprojektet.


XIMS är i grunden byggt för att kunna klara av EKP. Det vill säga att det är byggt utifrån mycket moderna design-teorier. Detta gör att XIMS har en stor generisk förmåga även i denna dimension.