Skräddarsydda standardsystem | XIMS | Affärsmodell | InfoReach™
   


Exempel på specifika tillämpningar:

GENERELLA

 • Dokumenthantering
 • 'Content management'
 • Webbpublicering

STRATEGI OCH AFFÄR

 • Strategiarbete och verksamhetsplanering 
  - Roadmapping

PRODUKTUTVECKLING

 • Produktutvecklingsprojekt
 • Produktplattform
 • Produktdatahantering (PDM/PLM)
 • Konfigurationshantering
 • Systems Engineering (kravhantering)

PROJEKTHANTERINGSVERKTYG

 • Projektportfölj och Multiprojekthantering


KVALITET OCH VERKSAMHETSSYSTEM
 • Verksamhetslednings och Processhanteringssystem
 • "Enterprise Architecture"

ÄRENDEHANTERING OCH 'WORKFLOW'

 • 'Workflow'  - Hantering av verkligt, operativt arbete

KOMPETENSHANTERING

 • Kompetensförsörjning
 • Erfarenhetshantering
 • Lärande och Utbildning
 • Personlig effektivitet

KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN

 • Universella, kognitiva processer så som: Beslutshantering, Problemlösning, Riskhantering, Kommunikation, etc