Skräddarsydda standardsystem | XIMS | Affärsmodell | InfoReach™
   

InfoReach™ är IM Labs koncept för att alltid ha rätt information vid rätt tillfälle. Bill Gates hade en gång en vision som han kallade "Information at your fingertips". InfoReach™ kan sägas vara en sann realisering av den visionen! Det gör att användarna alltid har rätt information i det sammanhang som man befinner sig i och man ska inte behöva bry sig om var filer och annan information är lagrad.

InfoReach™  är vad varje organisation strävar efter men som är så svårt att skapa. Med IM Labs blir detta en realitet  - och det mesta 'out-of-the-box'.

InfoReach™  - packad som en fastpristjänst för XIMS samt med tillhörande utvecklings och supporttjänst är en innovativ affärsmodell med stora fördelar för kunden.

Utvecklings och supporttjänst (UST)

UST innebär att det alltid finns support för användarna. Supporten består dels av att svara på frågor och hjälpa användarna att använda XIMS maximalt. Dels ingår en utvecklingstjänst som hela tiden analyserar och föreslår förbättringar i kundorganisationen. Dessa utvecklare kan också utveckla och förfina funktioner i XIMS för att hela tiden maximera nyttan av XIMS.

Som sagt, XIMS och InfoReach™ ger kunden en problemminimerad och möjlighetsmaximerad informationshantering. Tillsammans med en innovativ affärsmodell ger det våra kunder ett optimerat kost/nytta-förhållande.