Skräddarsydda standardsystem | XIMS | Affärsmodell | InfoReach™
   

Många tycker att utvecklingen i informationssystemens (IS) värld har gått fort, men det är nog så att denna värld fortfarande är väldigt lik den som har varit en längre tid.

Sätten att utveckla har också varit sig lik och det är fortfarande väldigt dyrt och svårt att utveckla IS. Dessutom blir sällan systemen så bra som kunden vill. Klicka här för mer information avseende olika utvecklingsparadigm. Det har lett till att man ofta i stället köper standardsystem. System som än mer sällan löser kundens behov optimalt och trots att de ska vara standardsystem så kostar de fantastiska summar för att få någonting att vara körbart.

På IM Labs tyckte vi att det var dags att ta IS-världen till nästa paradigm. Till den värld där IS är enkelt, funkar som man vill och där man själv kan påverka vad och hur man kan göra de olika saker som man vill kunna göra i ett informationssystem.


Därför har IM Labs utvecklat XIMS; ''X'' Information Management System. XIMS är ett generiskt system vilket innebär att det har en mycket generell tillämpbarhet/användning. Att det har varit möjligt att bygga ett sådant system beror på ägarnas stora intresse i denna utmaning och baserar sig på forskning i området sedan 1996. Klicka här för att läsa mer om den nämnda forskningen. Under den här perioden har ett flertal system byggts på det här fundamentet och bevisat den generella tillämpbarheten i XIMS fundamentala arkitektur och design. Klicka här för att läsa mer om specifika tillämpningar.

XIMS innebär att vi kan erbjuda ett informationssystem med väldigt hög tillämpbarhet, det vill säga att systemet går att använda till en mängd olika saker 'out of the box'. Dvs att du kan göra en massa saker direkt du har installerat systemet.
Dessutom kan du själv bygga de 'applikationer' som du behöver ha utan att köpa dyra konsulter och driva långa, dyra utvecklingsprojekt. I stället kan du lägga tiden på att utveckla verksamheten. Paketerat med våra utvecklings och supportkonsulter når man ett tillstånd av InfoReachTM vilket innebär att man över tid kan hantera den information som man vill hantera utan att vänta på nästa uppdatering eller liknande.

Nu finns alltså inte motsägelsen kvar mellan standardsystem och skräddarsydd. Nu finns XIMS som leder oss in i nästa IS-paradigm.

Efter flera år av utvecklingsarbete släpper nu IM Labs XIMS v1 2010-01-02 (ett numeriskt anagram!).
Välkommen att ta del av IM Labs erbjudande i det nya paradigmet!