XIMS
, som är ett IT-system, kan tack vare sin innovativa design användas till en mängd olika tillämpningar ’out-of-the-box’ (det vill säga direkt efter installation, utan någon omprogrammering). XIMS tar informationshantering till en ny nivå där det fungerar som man vill och det är snabbt, enkelt och användarvänligt. Tack vare sin breda tillämparhet ’out-of-the-box’; är traditionella, tidsödande och dyra IT-utvecklingsprojekt historia.

Klicka här
för att läsa mer om specifika tillämpningar och användningsfall.
Klicka här för att läsa mer om vad det innebär att XIMS har en så innovativ design.
Klicka här för att läsa mer om olika paradigm för IT-utvecklingsprojekt.
 InfoReach™
är IM Labs koncept för att alltid ha rätt information vid rätt tillfälle. Det innebär att XIMS paketeras ihop med en utvecklings och supporttjänst vilket gör att användarna aldrig behöver sakna någon funktion eller fundera på hur man ska göra. Tillsammans med vår rekommenderade affärsmodell ger det våra kunder ett markandsledande värde.

Klicka här för att läsa mer om IM Labs utvecklings och supporttjänst.
Klicka här för att läsa mer om IM Labs innovativa affärsmodell och det marknadsledande kundvärdet för våra kunder.